یادمان پارس دژ

About Us

Yadman Pars Dezh Company has started its activities with operating mechanical installation services for different projects such as residential complexes, hospitals and industrial buildings. In order to achieve its goals which is providing better engineering service in recent years, Yadman Pars Dezh has increased its strength in designing of HVAC system and now by having capable design engineers, we are able to design all electrical installations and mechanical systems for various projects.

Pajand Pad Co., Ltd. is an engineering and trading company which has started its activities

we are able to design and perform all different kinds of electrical and mechanical systems in different projects

COMMERCIAL

MES CUML DIA SED INENIAS CET INGER LOT ALIIQTES

Mes cuml dia sed in lacus ut eniascet ingerto aliiqt es site amet eismod ictor ut ligulate ameti dapibus ticdu nt mtsen lusto dolor ltissim comes cuml dia sed inertio


LUXURY

MES CUML DIA SED INENIAS CET INGER LOT ALIIQTES

Mes cuml dia sed in lacus ut eniascet ingerto aliiqt es site amet eismod ictor ut ligulate ameti dapibus ticdu nt mtsen lusto dolor ltissim comes cuml dia sed inertio


RESIDENTIAL

MES CUML DIA SED INENIAS CET INGER LOT ALIIQTES

Mes cuml dia sed in lacus ut eniascet ingerto aliiqt es site amet eismod ictor ut ligulate ameti dapibus ticdu nt mtsen lusto dolor ltissim comes cuml dia sed inertio


FEATURED OFFERS

Durkflex
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Round channel air
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Round channel air
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Types of fabric channel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
یادمان پارس دژ
Subscribe to our newsletter to receive news, updates, and onother stuff by email